Thuốc dùng ngoài, nhỏ mắt, bột pha tiêm

Hiển thị tất cả 5 kết quả

  • ĐẶC TRỊ NẤM, NHIỄM KHUẨN TRÊN GIA SÚC VÀ GIA CẦM
  • Diệt ruồi, muỗi, kiến, gián, ve, ghẻ, rận, bọ chét, mòng, mạt gà
  • ĐẶC TRỊ GHẺ, NHIỄM KHUẨN KÝ SINH TRÙNG DA, LỞ LOÉT DA.
  • ĐẶC TRỊ GHẺ, NHIỄM KHUẨN KÝ SINH TRÙNG DA, ,LỞ LOÉT DA
  • ĐẶC TRỊ NẤM TRÊN VẬT NUÔI
Scroll to Top